beszédguru logó

Mit tanultam Montágh Imre Tiszta beszéd könyvéből?

Montágh Imre

A retorika minden műfajához van egy olyan elengedhetetlen médium, amivel a hallgatóság felé tudatosan átmennek a gondolataink, ez a beszédünk. A beszéd a személyiségünk egyik legfontosabb megnyilvánulása. A beszédtechnikát Magyarországon Montágh Imre tanította a legmagasabb szinten, több szakirodalom is úgy említi, mint aki megtanította az országot beszélni. Ez a cikk arról szól, hogy személy szerint én mit tanultam tőle (amit először nem is tudtam, hogy tőle tanultam). A beszédtechnika tanárok, színjátszásos a rendezők, szinte mindenki a tanításaiból indul ki Magyarországon.

A szép beszéd nehéz

Montágh Imre tanítása szerint a beszédünket nem örököljük (leszámítva azt, hogy nyilván betegségek befolyásolhatják ezt), hanem gyermekkorunkban a környezetünktől tanuljuk. Ezért is olyan nehéz levetkőzni a gyerekkorban megtanult rossz szokásokat. Sokszor évek kemény munkájával, de a beszédhibákat képesek vagyunk fejleszteni. A fejlesztéshez gyakorolnunk kell, hiszen elméletileg nem tudjuk megtanulni a helyes beszédet, ahogy a korcsolyázást sem.

A beszédtechnika egy nagyon bonyolult rendszer megszelídítésének gyakorlása, hiszen a légzés, a kiejtés, a tempó, a hatásszünetek, az artikuláció, a hangsúly, a hangszín mind-mind nagy szerepet játszik benne. Nyilván nagy különbség van a hétköznapi és a színpadi beszédek között, de alapvetően a fejlődés mindkettőben tetten érhető lesz.

Meg kell tanulnunk hallani

A beszéd egyik leglátványosabb eleme a töltelékszavak elhagyása, tehát nem szabad azt mondani, hogy “őőő”, hiszen ez bizonytalanságot feltételez. Ezt úgy szokták a retorikai klubokban kiküszöbölni, hogy egy a leginkább kutyaidomításban használt oktató klikkerrel egy kellemetlen kattanó hangot adnak ki, ha töltelékszavat mondunk. Ekkor a klikkerrel együtt megtanuljuk először elkapni azt, ha valaki töltelékszavakat használ, majd pedig saját magunknál is felfedezni ezeket. Majd ha már halljuk magunknál őket, akkor már könnyen kiküszöbölhetőek. 

Ugyanez a helyzet a beszédtechnika fejlesztés esetén is. Ha elkezdjük képezni magunkat, akkor először a környezetünk beszédhibái fognak feltűnni, majd pedig a sajátjaink. Montágh Imre szerint többhavi fejlesztés után már a környezetünknek is feltűnik a fejlődés és nem tudják hovatenni. Elkezdenek olyanokat mondani, hogy “úgy beszélsz, mint egy színész”, “beszélj rendesen, mint régen”. Ennek örüljünk, hiszen lassan ráérzünk, hogy milyen felemelő az, amikor „visz a hangunk”. 

Légzés

A légzés egy automata biológiai cselekvés. Nem kell tudatosnak lennünk ahhoz, hogy lélegezzünk. Azonban, ha fejlődni szeretnénk a beszédtechnikában, akkor viszont tudatosan kell befolyásolnunk a légzésünket. Montágh Imre szerint a jó beszéd alapja a biztonságos légzés. Élettanilag két különböző légzés különböztetünk meg, az élethez szükséges létfenntartó légzést és a hangképzéshez szükséges beszédlégzést. A beszédlégzés gyorsabb és mélyebb belégzéssel jár. A színészek, énekesek és szónokok először meg kell, hogy tanulják a hasi légzést. A hasi légzés a hasból indul és látszik a kitágulása is. Néhány hónap után tud automatikussá válni. Kiegyenesedve lehet kihasználni, amikor a levegőoszlop “alátámassza” a hangunkat.

Tudatosság

A tudatosság végülis a légzésnél indul, de az automata légzés megtanulása után mehetünk tovább. A tudatosság az artikuláció, hatásszünet, hangsúlyozás és tagolással folytatódik. Egy jó beszéd változatos hangon van tálalva és akkor tudjuk ezt megtenni ha bizonyos dolgok automatikusan már ottvannak az eszköztárunkban és néhányra pedig ezért tudunk tudatosan figyelni.

Berlinben azt tanították nekem 2016-ban a beszédtrénerek, hogy akkor jó egy beszéd, ha a mondandót annyira tudjuk, hogy már internalizálni lehet a beszédet, tehát átélni a kimondott szavakat. Egy jól alkalmazott beszédtechnikai képzettség hozzásegíti a közönséget és minket is ehhez az átéléshez. 

Bemelegítés: kiejtésgyakorlatok és nyelvtörők

A legelső lépés a beszédtechnikában a bemelegítés. A bemelegítésre az alábbi sorokat Kazán István  Kamaraszínházban tanult sorokat javaslom.

  1. Tehát vegyünk nagy levegőt és soronként, artikulálva mondjuk ki az alábbi szavakat:

Mábálá-Mabala-Mebele-Mobolo-Mébélé-Mubulu-Mübülü,Mibili

Máblárá-Mabalara-Mebelere-Moboloro-Mébéléré-Mobuluru-Mübülürü-Mibiliri

  1. A következő levegővétellel jussunk el minél messzebb ebben a sorban

13 óra az 1 óra az 1 óra, 14 óra az 2 óra, 15 óra az 3 óra, 16 óra az 4 óra, 17 óra az 5 óra, 18 óra az 6 óra, 19 óra az 7 óra, 20 óra az 8 óra, 21 óra az 9 óra, 22 óra az 10 óra

 23 óra az 11 óra, 24 óra az éjfél

  1. Az egyik kedvencem Babits Mihály verse elmondva a feketét kicserélve elkelkáposztástalanított-ra

FEKETE ORSZÁG

Fekete országot álmodtam én,

ahol minden fekete volt,

minden fekete, de nem csak kívül:

csontig, velőig fekete,

fekete,

fekete, fekete, fekete.

Fekete ég és fekete tenger,

fekete fák és fekete ház,

fekete állat, fekete ember,

fekete öröm, fekete gyász,

fekete érc és fekete kő és

fekete föld és fekete fák,

fekete férfi, fekete nő és

fekete, fekete, fekete világ.

Áshatod íme, vághatod egyre

az anyagot, mely lusta, tömör,

fekete földbe, fekete hegybe

csap csak a csáklyád, fúr be furód:

s mélyre merítsd bár tintapatakját

még feketébben árad, ömöl

nézd a fü magját, nézd a fa makkját,

gerle tojását, csíragolyót,

fekete, fekete, fekete,

fekete kelme s fekete elme,

fekete arc és fekete gond,

fekete ér és fekete vér és

fekete velő és fekete csont.

Más szin a napfény vendég-máza,

a nap a színek piktora mind:

fekete bellül a földnek váza,

nem a fény festi a fekete szint

karcsu sugárecsetével

nem:

fekete az anyag rejtett lelke,

jaj,

fekete, fekete, fekete.

Tiszta beszéd könyvajánló

Montágh Imre Tiszta beszéd című remekművében az elméleti beszédtechnikai alapok mellett kifejti azt is, hogyan gyakoroljunk. Bevezet minket a légzés, hangadás, kiejtés és kifejezés rejtelmeibe.

A légzőgyakorlatok közül az egyszerűbb lazítás-feszítés gyakorlatok mellett bemutatja a komplexebb koncentrációs légzőgyakorlatokat is. 

A hanggyakorlatokban a különböző egyszerűbb és nehezebb hangzók kiejtésére speciális gyakorlatokat mutat be. Szó esik erőteljesen kitartott hangokról és szöveges párosgyakorlatokról is.

A kiejtésgyakorlatoknál szó esik az ajakkerekítés, nyelvkörzés, szájnyitás, sz és c hangok variációi és még számos témakörről. 

A kifejezés résznél pedig a hangsúly és ritmusgyakorlatok és azok kiváló és tartalmas példái találhatóak. 

Összefoglaló

Montágh Imre Tiszta beszéd könyve nem egy borús novemberi napra való, hanem egy kézikönyv, amelyből sok sok órával fejleszthető a beszédtechnika. A fejlesztés első lépését viszont mindenképpen egy beszédtechnika tanárral javaslom, aki felméri a legfontosabb hiányosságokat, megtanít hallani és tudatosan beépíteni az egyes gyakorlatokat a beszédünk repertoárjába és megmutassa milyen jó az, amikor érzed, hogy “visz a hangod”.